În conformitate cu Regulamentul european privind securitatea cibernetică, ENISA are misiunea de a-și concentra eforturile asupra sprijinirii securității cibernetice la toate nivelurile de educație din statele membre. În acest context, ENISA are mandatul de a sprijini o coordonare mai strânsă și schimbul de bune practici între statele membre în ceea ce privește sensibilizarea și educația în materie de securitate cibernetică.

În prezent, internetul este un instrument utilizat în numeroase activități educaționale, ceea ce sporește timpul de expunere a copiilor la riscurile spațiului cibernetic. Informarea tinerilor utilizatori cu privire la importanța păstrării vieții private nu este suficientă pentru a-i ține vigilenți atunci când utilizează internetul: este necesară o formare mai proactivă pentru a-i învăța pe copii să fie în siguranță în mediul online.

Statele membre au depus eforturi pentru a sensibiliza populația lor cu privire la securitatea cibernetică prin inițiative care vizează diferite grupe de vârstă ale utilizatorilor. În ceea ce privește copiii, inițiativa „Centrele pentru un internet mai sigur”, cofinanțată de Comisia Europeană, s-a dovedit a fi principalii vectori ai majorității inițiativelor la nivel național și a servit drept forum pentru cooperare și schimb de resurse.

Obiectivul prezentului raport este de a prezenta o imagine de ansamblu a celor mai bune practici ale statelor membre atunci când pun în aplicare inițiative în materie de educație în materie de securitate cibernetică – care vizează școlile primare și secundare – precum și provocările cu care se confruntă părțile interesate intervievate atunci când desfășoară activitățile. Scopul este de a identifica nevoile și lacunele în ceea ce privește educația în materie de securitate cibernetică și de a stabili modul în care ENISA poate oferi sprijin suplimentar statelor membre.