Înțelegerea valorii unui raport al societății europene a jocurilor video a fost comandat de DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) a Comisiei Europene și realizat de Ecorys și KEA.

Studiul a urmărit să analizeze impactul cultural, financiar și social al jocurilor video asupra societății. Obiectivul său de bază a fost acela de a contribui la o înțelegere aprofundată a sectorului jocurilor video din Uniunea Europeană (UE), atât în ceea ce privește provocările, cât și problemele cu care se confruntă. Studiul a fost organizat în jurul a patru teme, printre care:

1) aspecte economice și de investiții;

2) aspecte de reglementare,

3) aspectele legate de forța de muncă, inclusiv competențele și educația și

4) aspecte culturale și sociale.

Scopuri esențiale

Acest proiect a fost susținut de patru obiective-cheie, toate urmărind să ajute factorii de decizie și actorii din industrie să înțeleagă mai bine problemele care afectează sectorul jocurilor video din UE. În cele din urmă, studiul urmărește să faciliteze elaborarea de politici și inițiative în cunoștință de cauză prin creșterea gradului de conștientizare și de înțelegere a problemelor în întregul sector. Cele patru obiective sunt următoarele:

Obiectivul nr.1: Pentru a înțelege problemele și oportunitățile cu care se confruntă sectorul jocurilor video în UE. Deși sectorul s-a bucurat de o creștere constantă și extinsă în ultimii ani (care va fi analizat în prezentul raport), cercetarea primară privind nevoile sectorului a fost limitată, iar situația sectorului jocurilor video din UE și problemele cu care se confruntă acesta rămân relativ insuficient cercetate.

Obiectivul nr.2: Pentru a înțelege impactul sectorului jocurilor video într-o serie de domenii-cheie de politică ale UE. Acest obiectiv se axează pe înțelegerea modului în care sectorul influențează și se raportează la diverse agende politice, inclusiv la cele legate de aspecte culturale, financiare și sociale. Acest obiectiv se bazează pe raționamentul potrivit căruia reglementările și intervențiile menite să sprijine sectorul jocurilor video în viitor trebuie să se bazeze pe o înțelegere a modului în care sectorul se raportează la o serie de domenii de politică și agende.

Obiectivul nr.3: Înțelegerea modului în care UE ar putea juca un rol specific și activ în sprijinirea sectorului prin abordări politice specifice. Acest al treilea obiectiv reflectă nevoile sectorului și subliniază valoarea adăugată pe care UE o poate aduce pentru a sprijini creșterea durabilă a sectorului jocurilor video în viitor.

Obiectivul nr.4: Cultivarea unei rețele de actori și experți în sectorul jocurilor video din UE, pentru a facilita schimburile viitoare. Acest obiectiv final va pune bazele viitoarei colaborări cu sectorul prin identificarea unui grup de actori și părți interesate din cadrul sectorului cu care CE poate colabora în viitor.

Structura raportului

Raportul este structurat după cum urmează:

Anexele de la sfârșitul prezentului raport conțin detalii suplimentare și un context legate de studiu.

Raportul complet este disponibil la acest link.