În ultimii ani, utilizarea inteligenței artificiale (IA) în medicină și asistență medicală a fost lăudată pentru promisiunea deosebită pe care o oferă, dar s-a aflat, de asemenea, în centrul unor controverse aprinse.

Acest studiu al EPRS (Serviciul de Cercetare al Parlamentului European) oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care IA poate aduce beneficii în viitor asistenței medicale, în special creșterea eficienței clinicienilor, îmbunătățirea diagnosticării și a tratamentului medical și optimizarea alocării resurselor umane și tehnice.

Raportul identifică și clarifică principalele riscuri clinice, sociale și etice pe care le prezintă IA în domeniul asistenței medicale, mai precis:

Studiul propune măsuri de atenuare și opțiuni de politică pentru a reduce la minimum aceste riscuri și a maximiza beneficiile IA medicale, inclusiv implicarea mai multor părți interesate pe durata de viață a producției de IA, creșterea transparenței și a trasabilității, validarea clinică aprofundată a instrumentelor de IA și formarea și educația în domeniul IA atât pentru clinicieni, cât și pentru cetățeni.