În ultimii ani, utilizarea inteligenței artificiale în medicină și asistență medicală a fost apreciată pentru promisiunea deosebită pe care o oferă, dar se află, de asemenea, în centrul unor litigii din ce în ce mai frecvente.

Acest studiu al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care IA poate aduce beneficii în viitor asistenței medicale, în special prin creșterea eficienței clinicienilor, îmbunătățirea diagnosticării și a tratamentelor medicale și optimizarea alocării resurselor umane și tehnice.

Raportul identifică și clarifică principalele riscuri clinice, sociale și etice asociate IA în domeniul asistenței medicale, și anume:

Studiul propune măsuri de atenuare și opțiuni de politică pentru a reduce la minimum aceste riscuri și a maximiza beneficiile IA medicale, inclusiv implicarea mai multor părți interesate pe durata de viață a producției de IA, creșterea transparenței și a trasabilității, validarea clinică aprofundată a instrumentelor IA și formarea și educația în domeniul IA atât pentru medici, cât și pentru cetățeni.