Acest studiu, realizat de CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), utilizează un nou set de volume mari de date bazat pe anunțurile de angajare online – OVATE pentru competențe ale Cedefop – cu informații privind competențele și activitățile profesionale solicitate de angajatorii din UE.

Datele oferă o imagine de ansamblu a profilurilor de sarcini ale profesiilor detaliate care se confruntă cu un risc mai ridicat de automatizare sau ale profesiilor care utilizează tehnologii digitale alternative (roboți, software informatic, inteligență artificială). Documentul explorează modele adecvate de învățare automată și profundă pentru a testa cât de bine un set decent de indicatori ai sarcinilor poate anticipa automatizarea profesiei. Activitățile profesionale asociate cu un risc mai mare de automatizare la locul de muncă și de expunere la roboți (de exemplu, controlul echipamentelor, desfășurarea de activități fizice), concentrate de obicei pe munca de rutină sau manuală, diferă de activitățile care sunt semnificative în ocupații cu o expunere mai mare la IA (de exemplu, gândirea creativă, evaluarea standard).