Prezentul raport propune un set de orientări viitoare pentru știință și politici privind inteligența artificială și drepturile copiilor. Acesta face legătura între cercetare și politică pentru a învăța prin interacțiunea dintre diferitele părți interesate și merge dincolo de identificarea orientărilor etice privind metodele de punere în aplicare practică viitoare.

În ceea ce privește formularea orientărilor propuse, s-a ținut seama de inițiativele politice relevante existente ale principalelor organizații internaționale și de acțiunile coordonate recente ale Comisiei Europene în domeniul IA, precum și de lucrările științifice de ultimă generație privind tehnologiile bazate pe IA pentru copii, cu accent pe trei aplicații, agenți de conversație, sisteme de recomandare și sisteme robotice.

În plus, acestea sunt considerate ca fiind rezultatele a două ateliere cu tinerii și a trei seminare cu experți și factori de decizie politică, care au contribuit la formularea unui set de cerințe, metode și lacune în materie de cunoștințe, sub forma unui program integrat de cercetare și de politică privind inteligența artificială și drepturile copiilor.