Prezentul raport propune un set de direcții viitoare ale științei în serviciul politicilor pentru IA și drepturile copilului. Acesta conectează cercetarea și politicile pentru a obține informații prin interacțiunea dintre diferitele părți interesate și pentru a merge dincolo de identificarea orientărilor etice către metode de punere în aplicare practică viitoare.

Pentru formularea direcțiilor propuse, s-a luat în considerare actualele inițiative de politică relevante ale principalelor organizații internaționale și recentele acțiuni coordonate privind IA ale Comisiei Europene, precum și stadiul actual al lucrărilor științifice privind tehnologiile bazate pe IA pentru copii, cu accent pe trei aplicații, agenți conversaționali, sisteme de recomandare și sisteme robotizate.

În plus, se iau în considerare rezultatele a două ateliere cu tinerii și a trei ateliere cu experți și factori de decizie politică, care au contribuit la formularea unui set de cerințe, metode și lacune în materie de cunoștințe ca agendă integrată pentru cercetare și politica privind IA și drepturile copilului.