Educația și formarea profesională (EFP) de înaltă calitate sunt esențiale pentru a se asigura că oamenii au competențele adecvate pentru locurile de muncă actuale și viitoare, pe măsură ce Europa trece prin tranziția sa verde și cea digitală. Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, adoptată în noiembrie 2020, stabilește viziunea deplină a UE și obiectivele strategice pentru viitorul EFP.

Având în vedere această viziune și importanța reformelor la nivel național în domeniul educației și formării profesionale, prezenta publicație analizează, de asemenea, inițiativele UE deschizătoare de drumuri și asistența de care dispun statele membre în acest domeniu.

Broșura, care include o secțiune privind competențele digitale pentru ecologie, reamintește că dubla tranziție se află în centrul agendei politice a Comisiei. Sistemele și instituțiile EFP sunt bine plasate pentru a facilita perfecționarea și recalificarea, care sunt esențiale pentru a asigura o tranziție justă și favorabilă incluziunii. Programe precum Erasmus + și Fondul de redresare și reziliență pot fi utilizate pentru a sprijini oamenii prin educație și formare profesională pentru oportunitățile de pe piața forței de muncă care decurg din dubla tranziție.