Investițiile în educație 2023, un raport elaborat de Comisia Europeană în contextul Spațiului european al educației, discută principalele tendințe europene anterioare în sprijinirea educației și oferă puncte de discuție esențiale pentru dezvoltarea viitoare a sectorului.
Pandemia
de COVID-19 a declanșat cea mai mare perturbare a economiilor și societăților noastre din mai multe decenii. Redresarea ulterioară a generat oportunități substanțiale, precum și provocări în ceea ce privește investițiile în sectorul educației. Prin intermediul Mecanismuluide redresare și reziliență, statele membre au la dispoziție un sprijin semnificativ pentru investiții în educație și competențe, în valoare de peste 70 de miliarde EUR. În plus, finanțarea politicii de coeziune va contribui în mod considerabil la investițiile în calitatea educației în următorii ani. Investițiile se axează pe educația digitală pentru a consolida reziliența sistemelor noastre de educație.
Cu
toate acestea, cele mai recente date prezentate în prezentul raport arată că investițiile naționale în educație nu au ținut pe deplin pasul cu revigorarea economică puternică înregistrată de UE în 2021. Abordarea tuturor provocărilor economice și sociale actuale din UE, inclusiv tranziția digitală și tranziția verde și noua dimensiune geopolitică, va necesita investiții publice majore în mai multe sectoare economice, menținând în același timp sub control finanțele publice. Este probabil ca acest lucru să se traducă printr-o concurență din ce în ce mai mare pentru finanțarea publică între diferitele domenii de politică, cu riscul potențial al unei finanțări mai reduse disponibile pentru educație în anii următori. Concurența potențială în materie de finanțare coincide cu solicitările de îmbunătățire a calității generale a investițiilor în educație.

Principalul punct al raportului evidențiază faptul că: