Dezvoltarea tehnologică a inteligenței artificiale (IA) avansează rapid, investițiile în soluțiile bazate pe IA crescând dramatic în întreaga lume. Europa nu face excepție. Având în vedere impactul enorm pe care aceste tehnologii îl au asupra cetățenilor și asupra drepturilor lor fundamentale, trebuie instituite practici de reglementare. Comisia Europeană dispune de o strategie clară pentru a promova transformarea digitală și – în efortul de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor – spațiul digital și IA sunt din ce în ce mai reglementate. În acest scop, în aprilie 2021, Comisia a propus un cadru de reglementare privind IA (Legea privind IA). Pentru a asigura echitatea și fiabilitatea tuturor sistemelor de IA cu grad ridicat de risc care sunt implementate în Europa, Legea privind IA va impune ca sistemele de IA să fie supuse unor evaluări ale conformității și conformității, ceea ce va fi costisitor pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. IMM-urile se află în avangarda inovării în Europa, dar sunt ușor de remediat de costurile ridicate de asigurare a conformității, riscând să suporte o sarcină nesustenabilă.

Principalul obiectiv al studiului a fost de a estima costurile cu care s-ar confrunta IMM-urile pentru a asigura conformitatea cu cerințele Legii privind IA. În acest scop, am avut în vedere următoarele patru scenarii:

Rezultatele analizei arată că, dacă costurile de asigurare a conformității sunt calculate ca în scenariul 3 (301,200 EUR), acestea sunt de peste 10 ori mai mici decât costurile calculate ca proporție directă din valoarea de piață a IA (aproximativ 4 de milioane EUR în scenariul 1). Atunci când EDIH și TEF sunt incluși în analiză (scenariul 3b), se preconizează că costurile vor scădea și mai mult (229,444 EUR), la fel ca și ENI necesare pentru respectarea cerințelor.

Astfel cum s-a demonstrat în prezentul document, EDIH și TEF vor juca un rol semnificativ în atenuarea costurilor de conformitate pentru IMM-uri atunci când aderă la cerințele Legii privind IA. Se recomandă implicarea în timp util a EDIH și TEF – prin dezvoltarea unor servicii tehnologice, juridice și de gestionare comune – pentru a activa economii de scară și pentru a genera economii de costuri pentru IMM-uri atunci când se conformează noilor cerințe. Cercetări suplimentare cu privire la beneficiile de care ar putea beneficia IMM-urile din EDIH și TEF ar contribui la consolidarea argumentelor în favoarea adoptării IA.