Acest raport al OIM evidențiază evoluția cererii de competențe în economiile și societățile digitale, în special pe baza unei analize a literaturii de specialitate, susținută de o serie de studii de caz din țări cu venituri mici și medii. Acesta examinează diferite abordări pentru măsurarea competențelor digitale și abordează impactul digitalizării asupra competențelor și recomandările de politică conexe. Aceasta arată că, deși digitalizarea poate varia considerabil de la o țară la alta și de la un sector la altul, impactul său asupra locurilor de muncă și a competențelor este semnificativ pretutindeni.

Raportul contribuie la o mai bună înțelegere a impactului digitalizării asupra competențelor-cheie și contribuie la abordarea provocării fundamentale pe care competențele și sistemele de învățare pe tot parcursul vieții ar trebui să răspundă ritmului rapid al schimbărilor tehnologice și structurale cauzate de digitalizare.