Pandemia de COVID-19 a perturbat instituțiile de învățământ superior, personalul și studenții din întreaga lume. Calitatea educației și bunăstarea studenților și a angajaților s-au deteriorat, iar absolvenții sporesc preocupările de pe piața forței de muncă cu privire la importanța competențelor lor pe piețele forței de muncă post-COVID-19. Pe măsură ce țările se redresează în urma pandemiei, acestea ar trebui să profite de ocazie pentru a face din sistemele lor de învățământ superior un motor al creșterii economice și al progresului social. Învățarea din experiența internațională îi poate ajuta în acest demers.

În două noi rapoarte ale OCDE, Curtea abordează punctele forte și provocările sistemelor de învățământ superior din Ungaria și Republica Slovacă, pe baza consultărilor naționale și a experienței internaționale și a sprijinului acordat Programului de sprijin pentru reforme structurale al Uniunii Europene.

Documentul a identificat următoarele puncte-cheie:

Îmbunătățirea sistemelor de învățământ superior poate duce la creșterea economiilor și la creșterea rezilienței societăților.
Analizarea lecțiilor învățate din alte țări poate contribui la sporirea eficacității și eficienței reformelor.