„Modul în care transformarea digitală poate plasa oamenii în centrul roboticii și al automatizării” este un studiu din 2021 comandat de Comitetul Economic și Social European. Scopul său este de a identifica un set de recomandări operaționale care ar putea fi aplicate atât persoanelor care adoptă, cât și factorilor de decizie politică în domeniul transformării digitale și de a evidenția un „set” de bune practici în toate sectoarele. În plus, constatările studiului evidențiază necesitatea ca organizațiile să plaseze oamenii în avangarda transformării digitale și să construiască o abordare centrată pe factorul uman (în conformitate cu etica și cu valorile comune paneuropene).

Transformarea digitală corectă

Procesele de transformare digitală transformă economia și societatea noastră: perturbarea și schimbarea activităților economice și schimbarea pieței forței de muncă. În plus, măsurile noastre sociale rămân neafectate: activitățile cotidiene, cum ar fi cumpărăturile, intervievarea sau căutarea de informații, sunt, de asemenea, în schimbare. Studiul indică o tendință negativă: în ciuda numeroaselor eforturi depuse de Uniunea Europeană pentru a încuraja utilizarea pe scară mai largă a tehnologiilor emergente, întreprinderile din întreaga UE nu profită încă pe deplin de oportunitățile din acest domeniu și, în cele din urmă, neglijează potențialele inovații și proiecte de colaborare. Diferențele dintre întreprinderi și IMM-uri complică și mai mult acest lucru. Un studiu recent din raport nu a găsit nicio dovadă că IA este o parte importantă a produselor oferite de 40 % din cele 2830 de întreprinderi nou-înființate din domeniul IA din Europa. În plus, doar 20 % dintre întreprinderile din UE-28 sunt considerate extrem de digitalizate și există încă multe oportunități tehnologice care pot fi exploatate în principal de IMM-uri.

Competențe în era transformării digitale

Raportul analizează profesiile, sectoarele și rolurile care sunt considerate în prezent a fi cele mai vulnerabile la automatizare și la inteligența artificială. De exemplu, raportul estimează că sectorul producției și al serviciilor ar fi grav afectat, întrucât 20 milioane de locuri de muncă în producția de roboți ar putea fi pierdute până în 2030. Adoptarea transformării digitale prezintă numeroase avantaje: aceasta oferă posibilitatea de a îmbunătăți produsele existente și de a dezvolta produse noi, de a optimiza procesele operaționale și de a spori competențele lucrătorilor. Studiul oferă exemple de cazuri de succes în care întreprinderile au integrat produsele și procesele de transformare digitală în fluxul lor organizațional și au beneficiat de ele. Toate abordările de succes au împărtășit mai multe elemente, inclusiv claritatea obiectivelor, procedurile de proiectare în comun, comunicarea amplă
și personalizată cu personalul și implicarea extinsă a managerilor.

Raportul complet este disponibil în limba engleză pe site-ul internet al Comitetului Economic și Social European.