Raportul comparativ al Monitorului educației și formării cuprinde o analiză amplă, la nivelul UE, a sistemelor de educație și formare. Raportul urmărește progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor la nivelul UE convenite ca parte a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniu. În special, au fost stabilite șapte obiective la nivelul UE, iar prezentul raport le completează cu numeroși indicatori de sprijin pentru a clarifica contextul și posibilele pârghii de politică.

Pe baza celor mai recente date disponibile, raportul prezintă principalele tendințe în domeniul educației la nivel european și, printre altele, rezultatele, informează că:

Este necesară o mai bună capacitate de reacție pentru a reduce, în viitor, gradul de părăsire timpurie a școlii

Educația și formarea profesională sunt caracterizate de un peisaj divers și în schimbare

Amploarea pe care a luat-o învățământul superior maschează disparități persistente

Într-o eră de tranziție este nevoie de dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții

Accentul pus pe competențele digitale și în materie de sustenabilitate îi vizează pe cursanții de toate vârstele