Prezentul document prezintă principalele constatări ale cercetării privind oferta actuală și nevoile pieței în ceea ce privește competențele digitale, menite să identifice lacunele, nevoile emergente și oportunitățile de acțiune pentru a îmbunătăți atât oferta, cât și cererea de competențe digitale. Acest lucru ar sprijini, în cele din urmă, dezvoltarea eficientă a unei piețe moderne a forței de muncă, capabilă să răspundă și să mențină competitivitatea pe toate fronturile și să facă față tuturor tendințelor emergente.

Analiza se bazează pe cele două cadre principale ale competențelor digitale instituite de EU DIGCOMP 2.0 al Comisiei Europene și T– Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni. A fost adoptată o abordare integrată și favorabilă incluziunii a proiectului în ansamblu, cu scopul nu numai de a aborda și a analiza competențele digitale și TIC din diferite perspective, de la sistemele de educație formală la dezvoltarea competențelor digitale și integrarea acestora pe piața muncii, ci și de a stabili un cadru instituțional și de reglementare pentru dezvoltarea viitoare și o integrare mai eficientă a competențelor digitale pe piața muncii din Muntenegru.

Astfel, prezentul raport oferă nu numai o imagine de ansamblu a nivelului actual al competențelor digitale ale forței de muncă, ci și o hartă a potențialelor domenii în care se pot întreprinde acțiuni suplimentare la toate nivelurile, toate bazându-se pe cooperarea reciprocă a părților interesate relevante din toate segmentele societății, cum ar fi instituțiile publice, sectorul de afaceri, furnizorii de educație, societatea civilă și responsabilitățile individuale în acest proces.