În eforturile sale de sensibilizare și de sprijinire a IMM-urilor în adoptarea și utilizarea standardelor blockchain, standardele pentru întreprinderile mici (SBS) au elaborat acest ghid privind tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite (DLT), intitulat „Noul ghid pentru IMM-uri privind tehnologia blockchain: Realizarea punctelor forte ale IMM-urilor pentru a conduce autonomia digitală strategică”.

Se preconizează că piața blockchain din UE va fi evaluată la aproximativ 59 de miliarde EUR până în 2028. IMM-urile pot utiliza tehnologia blockchain pentru a-și dezvolta întreprinderile și pentru a fi deschizătoare de drumuri în ceea ce privește digitalizarea și durabilitatea. În plus, tehnologia blockchain ajută sectoarele non-TIC să devină mai eficiente și mai durabile prin tranzacții autentificate și metode mai transparente.

Cum pot IMM-urile să verifice dacă originea materiilor prime importate din afara UE este sustenabilă și ecologică, fără a se baza pe proceduri de verificare complexe și costisitoare?

Cum pot efectua tranzacții internaționale fără a fi implicate în sisteme de fraudă sau de spălare de bani?

Există un proces mai bun și mai eficient de certificare a sistemelor de management și siguranță ISO?

Ghidul, elaborat de experți în IMM-uri, va răspunde la aceste întrebări și va contribui la sensibilizarea IMM-urilor cu privire la modul adecvat de utilizare a tehnologiei, la adaptarea la legislația UE și la menținerea coerenței cu activitățile de standardizare. În plus, documentul oferă informații actualizate cu privire la evoluțiile politicilor UE și la provocările geopolitice cu care se pot confrunta IMM-urile în ceea ce privește utilizarea tehnologiei și a standardelor propuse.

Manualul dorește să ilustreze patru scenarii care demonstrează modul în care tehnologia blockchain:

  1. Consolidează sustenabilitatea generală a întreprinderilor
  2. Ajută IMM-urile să își certifice sistemul de management al calității
  3. Asigură autentificarea și încrederea în identificare
  4. Consolidează răspunsul politic la abordarea preocupărilor geopolitice și la îndemnarea acestora

Ghidul IMM-urilor privind tehnologia blockchain și a registrelor distribuite oferă IMM-urilor principii de bază, dar esențiale ale tehnologiei blockchain și DLT, precum și modul în care standardizarea acestora poate contribui la consolidarea transparenței și a durabilității operațiunilor, la extinderea soluțiilor și la reducerea semnificativă a costurilor de tranzacționare pentru întreprinderi.