Rețeaua mondială a întreprinderilor și persoanelor cu handicap și Fundația ONCE a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din Spania au elaborat un raport privind „O economie digitală și favorabilă incluziunii pentru persoanele cu handicap” în cadrul Centrului european pentru persoanele cu handicap, un proiect condus și cofinanțat de Fondul social european.

Raportulanalizează modul în care accesul la instrumentele digitale și formarea în domeniul competențelor digitale afectează capacitatea persoanelor cu handicap de a prospera pe piața digitală a forței de muncă. Provocările variază de la cerințele în materie de competențe și barierele tehnologice în calea condițiilor de muncă, cum ar fi salariile scăzute și neregulate, programul de lucru prelungit sau izolarea.

Raportul identifică trei elemente care pot sprijini persoanele cu handicap să participe pe piața digitală a forței de muncă:

  1. Asigurarea accesibilității pentru persoanele cu handicap
  2. Promovarea competențelor digitale pentru persoanele cu handicap
  3. Promovarea ocupării forței de muncă în mediul digital în rândul persoanelor cu handicap

Instrumentele digitale joacă un rol central pe parcursul întregului ciclu de viață al personalului, iar raportul pune un accent puternic pe necesitatea unor tehnologii și formări incluzive și accesibile, care ar trebui să fie disponibile pentru toți cetățenii.

© Marcos – stock.adobe.com