OCDE a publicat Perspectiva politicii în domeniul educației pentru 2022, intitulată „Transforming Pathways for Lifelong Learners”. Bazându-se pe Cadrul OCDE privind capacitatea de reacție și reziliență în politica în domeniul educației, precum și pe analiza politicilor și practicilor internaționale din peste 40 de sisteme de învățământ, efectuată în principal începând din 2020, prezentul raport prezintă trei domenii de efort de politică pentru a avansa transformarea în 2023.

1. Sporirea relevanței parcursurilor de învățare:

2. Facilitarea tranzițiilor de-a lungul parcursurilor personale ale cursanților:

3. Promovarea aspirațiilor cursanților: