Orașele sunt actori-cheie în atenuarea schimbărilor climatice și în modelarea tranziției verzi prin servicii și competențe de reglementare. Utilizarea conceptului de orașe inteligente și verzi în mediile urbane existente și în cele noi contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european.

Prezentul raport prezintă studiul prospectiv al Cedefop privind competențele, care a analizat ocupațiile și competențele care ajută orașele să devină mai inteligente și mai ecologice, precum și rolul EFP în dezvoltarea acestora.