Orientările pentru cadrele didactice privind combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare oferă îndrumări concrete, inclusiv sfaturi practice, planuri de activități, informații privind anumite teme și atenționări bazate pe ceea ce funcționează în relație cu alfabetizarea digitală și cu educația și formarea.

Orientările au ca obiectiv să ducă la o înțelegere mai largă a alfabetizării digitale obținute prin educație și formare, să promoveze utilizarea responsabilă și în condiții de siguranță a tehnologiilor digitale și o mai bună sensibilizare și cunoaștere de către public a dezinformării.

Orientările oferă expertiză pedagogică cu privire la consolidarea aptitudinilor de gândire critică ale tinerilor noștri în vederea consolidării rezilienței acestora în lumea digitală. De asemenea, sunt explorate posibilități de creare a unui climat de încredere în clasă și a unui spațiu sigur pentru elevi și profesori pentru a discuta chestiuni sensibile.

Orientările sunt destinate cadrelor didactice/educatorilor din învățământul primar și școlar din diferite materii și cu diferite niveluri de experiență și cunoștințe în domeniu.