Scopul orientărilor europene, astfel cum se menționează în Recomandarea din 2012 pentru validarea învățării non-formale și informale, este de a face schimb de experiență și de a sprijini învățarea reciprocă între cei implicați în elaborarea și punerea în aplicare a mecanismelor de validare în Europa. Versiunea actualizată a orientărilor, publicată în mai 2023, abordează aspecte noi și emergente, cum ar fi costurile și finanțarea, standardele și punctele de referință, strategiile de informare, certificarea digitală și microcertificatele.

Comisia Europeană, DG Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, a coordonat activitatea. Cedefop a oferit sprijin tehnic și conceptual și a elaborat orientările. Această actualizare este consecințaunui proces de consultare cu părțile interesate și cu experții în domeniul validării, inițiat în 2020:

(a) Grupul consultativ pentru Cadrul european al calificărilor a discutat elemente ale orientărilor în cadrul reuniunilor plenare și a furnizat observații valoroase;

(b) un grup de proiect privind validarea, care include membri ai GC CEC și experți selectați, a oferit sprijin pentru diferite activități;

(c) rezultatele unui sondaj flash, la care au răspuns aproximativ 200 de persoane implicate cu validarea, au furnizat informații utile;

(d) discuțiile și contribuțiile a peste 100 de participanți la un atelier online din noiembrie 2021 au oferit informații valoroase cu privire la teme specifice;

(e) consultarea și participarea la evenimente legate de Erasmus + și alte proiecte europene au contribuit, de asemenea, la elaborarea

Prezentare generală a orientărilor

Orientările sunt organizate după cum urmează: primele două capitole se adresează în primul rând factorilor de decizie politică și factorilor de decizie, reflectând natura strategică a validării politicilor, în special capitolul 2 se axează pe importanța plasării individului în centrul oricărui mecanism de validare, subliniind necesitatea de a răspunde nevoilor și obiectivelor acestora. Capitolul 3 analiază modul în care validarea este pusă în aplicare în diferite contexte și este legată de diferite politici într-un mod durabil și profesionist.

Capitolul 4 prezintă aspecte axate pe furnizarea validării și pe modul în care poate fi coordonat procesul, precum și 12 orientări europene pentru validarea învățării non-formale și informale realizate. Capitolul 5 analizează metodologiile și instrumentele de validare. Capitolul 6 vizează reunirea pe scurt a tuturor secțiunilor. La sfârșitul fiecărei secțiuni, o listă de întrebări-cheie oferă un instrument de reflecție. Întrebările sunt, de asemenea, colectate în anexa 1 pentru a facilita discuțiile.