Competențele de bază, cum ar fi alfabetizarea, competențele numerice și competențele digitale, reprezintă piatra de temelie a participării depline în societate și pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, un număr semnificativ de adulți din UE nu dețin un nivel funcțional al acestor competențe și riscă să rămână blocați într-o „capcană a locurilor de muncă cu un nivel scăzut de competențe și de locuri de muncă precare”.

ScopulRecomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor este de a aborda acest risc, oferind adulților un nivel mai scăzut de aptitudini, cunoștințe sau competențe, cum ar fi adulții cu o calificare sub nivelul secundar superior, cu oportunități de dezvoltare a competențelor de bază și/sau de dobândire a unui set mai larg de competențe, relevante pentru participarea activă în societate și pe piața forței de muncă.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în recomandare, statele membre au fost invitate să ofere sprijin personalizat grupurilor-țintă prin intermediul unui parcurs integrat constând în trei etape – evaluarea competențelor, furnizarea de oportunități de învățare adaptate și flexibile și validarea și recunoașterea – completate de măsuri de informare, orientare și sprijin.

Raportul de evaluare și documentul de lucru al serviciilor Comisiei, pe baza dovezilor disponibile, evidențiază un impact global moderat al recomandării. În special:

Evaluarea, împreună cu creșterea deficitului de forță de muncă și a necorelării competențelor, arată în mod clar că punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor necesită îmbunătățiri. Este necesar să se ofere tuturor oportunități pe piața forței de muncă și în societate.

De asemenea, este necesar să se elimine lacunele în materie de competențe de pe piața forței de muncă pentru a stimula competitivitatea UE și tranziția verde și digitală.