În discursul său din 2022 privind starea Uniunii, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat anul 2023 Anul european al competențelor. Prezenta inițiativă este menită să ofere un accent reînnoit pe consolidarea competențelor care se aliniază la ambițiile individuale și la evoluția cerințelor pieței muncii din Uniunea Europeană. Acest lucru se va realiza prin promovarea unor activități precum formarea profesională, recalificarea și perfecționarea profesională.

Această colecție evidențiază rezultatele a 13 de proiecte de cercetare care au primit finanțare prin intermediul programului Orizont 2020, toate desfășurate în cadrul Anului european al competențelor. Obiectivul acestui pachet de rezultate este de a contribui la o discuție în cunoștință de cauză cu privire la provocările asociate cu dezvoltarea competențelor, cum ar fi asigurarea faptului că competențele sunt în conformitate cu cerințele societății, corelarea aspirațiilor și a seturilor de competențe ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu oportunitățile de pe piața muncii, evaluarea impactului noilor tehnologii și sporirea atractivității pieței europene a forței de muncă pentru lucrătorii străini. În continuare, colecția tematică oferă rezumate concise ale principalelor constatări ale acestor proiecte și este destinată unui public divers, inclusiv cadrelor universitare, factorilor de decizie politică, organizațiilor societății civile și cetățenilor interesați.

Până în prezent, rezultatele acestor proiecte subliniază importanța investițiilor în forța de muncă ca mijloc de consolidare a poziției globale a Europei. Obiectivul general este de a se alinia la prioritățile Comisiei Europene, în special la Pactul verde european și la eforturile de a crea o Europă pregătită pentru era digitală. Scopul său este de a asigura conformitatea cu principiile enunțate în Pilonul european al drepturilor sociale și, în cele din urmă, de a construi o economie în beneficiul tuturor cetățenilor.