Fastrack to IT (FIT) este dedicat abordării cerințelor în materie de competențe într-o economie irlandeză din ce în ce mai digitalizată, demonstrând că un acces mai larg la formare în domeniul competențelor tehnologice conduce la parcursuri profesionale interesante și la oportunități de angajare. Această cercetare explorează posibilitățile de consolidare a ofertei de competențe care pot proveni de la cele mai recente frontiere până la dezvoltarea competențelor în Irlanda – perfecționarea persoanelor care au deja un loc de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții.

Activitatea de cercetare vizează:

Noul model de dezvoltare economică al Irlandei subliniază direcția care a fost stabilită pentru dezvoltarea competențelor într-o nouă generație de strategii pentru dezvoltarea economică pe termen mediu și lung a Irlandei.

Activitatea de depășire a problemelor de pe piața muncii din Irlanda evaluează performanța Irlandei în raport cu standardele internaționale și examinează măsura în care competențele au fost irosite în rândul forței de muncă.

Luarea în considerare a schimbărilor necesare în educație se axează pe elementele-cheie ale sistemului de învățământ secundar superior din Irlanda și pe rolul pe care acesta îl joacă în anticiparea și reducerea la minimum a pierderii de competențe într-o etapă ulterioară.

Impactul diferit al pandemiei de COVID-19 examinează consecințele pandemiei asupra forței de muncă din Irlanda și sunt prezentate învățămintele desprinse din redresarea anterioară a crizei.