Fastrack to IT (FIT) este dedicată abordării cerințelor în materie de competențe ale economiei din ce în ce mai digitalizate a Irlandei, demonstrând că un acces mai larg la formarea în materie de competențe tehnologice conduce la parcursuri profesionale și la oportunități de angajare interesante. Această lucrare de cercetare explorează potențialul impuls pentru oferta de competențe care poate proveni de la cele mai noi frontiere la dezvoltarea competențelor în Irlanda – perfecționarea persoanelor care au deja un loc de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții.

Cercetarea se axează pe următoarele aspecte:

Noul model de dezvoltare economică al Irlandei prezintă direcția de urmat care a fost stabilită pentru dezvoltarea competențelor, într-o nouă generație de strategii pentru dezvoltarea economică pe termen mediu și lung a Irlandei.

Eforturile depuse pentru depășirea provocărilor de pe piața muncii din Irlanda analizează performanța Irlandei, în funcție de standardele internaționale, și examinează nivelurile de pierdere a competențelor în rândul forței de muncă.

Abordarea „Changes Still Need in Education” se axează pe caracteristicile esențiale ale sistemului de învățământ secundar superior din Irlanda și pe rolul pe care acesta îl joacă în anticiparea și reducerea la minimum a risipei de competențe într-o etapă ulterioară.

Impactul diferențiat al pandemiei de COVID-19 examinează consecințele pandemiei asupra forței de muncă din Irlanda și sunt prezentate învățămintele desprinse din redresarea anterioară a crizei.