Acest raport al OCDE, publicat în 2021, se bazează pe învățămintele desprinse din pandemia de COVID-19 și pe impactul acesteia asupra IMM-urilor și antreprenorilor. Aceste categorii erau deosebit de expuse riscului, deoarece se confruntă cu rezerve limitate de lichidități pentru a depăși veniturile scăzute din cauza măsurilor de limitare a mișcării persoanelor și a scăderii vânzărilor. Prezentul raport analizează efectele pe termen scurt și lung ale crizei și analizează măsurile de politică menite să sprijine redresarea IMM-urilor și a antreprenorilor. Acesta analizează, de asemenea, măsurile luate pentru a contracara impactul crizei, în special asupra IMM-urilor, cum ar fi inițiativele de îmbunătățire a rezilienței întreprinderilor și a adaptabilității la circumstanțele în schimbare. Raportul prezintă, de asemenea, 38 profiluri de țară care oferă o imagine de ansamblu a performanțelor IMM-urilor și a tendințelor de afaceri la nivel național. Și anume:

Partea 1 abordează gradul de îndatorare a IMM-urilor, riscurile și oportunitățile pe care le prezintă posibilele transformări ale lanțurilor valorice globale, precum și tendințele în ceea ce privește digitalizarea IMM-urilor și inovarea care au apărut în timpul crizei.

Partea 2 prezintă 38 profiluri de țară, oferă o imagine de ansamblu a performanțelor IMM-urilor la nivel național și a tendințelor comerciale și evaluează factorii de vulnerabilitate și reziliență ai sectorului IMM-urilor din fiecare țară. Profilurile de țară prezintă, de asemenea, cadre naționale de politică privind IMM-urile și antreprenoriatul, precum și inițiative politice recente de sprijinire a redresării IMM-urilor.