Investițiile în competențe sunt esențiale pentru construirea unei tranziții verzi și digitale reziliente. Cu toate acestea, viteza transformărilor de mediu și digitale depășește ritmul schimbărilor în politicile în materie de educație și competențe și capacitatea acestora de a răspunde tendințelor și nevoilor emergente din societate și de pe piețele forței de muncă. Țările ar trebui să își intensifice în mod semnificativ eforturile de consolidare a sistemelor de educație inițială și să ofere oportunități îmbunătățite de perfecționare și recalificare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a se asigura că competențele disponibile răspund într-un mod mai eficace nevoilor de pe piața forței de muncă. Acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a se asigura că societățile pot valorifica întregul potențial al inteligenței artificiale (IA) și al roboticii și tranziția cu succes către o economie cu zero emisii nete.

Întrucât apar noi profiluri profesionale și cerințe în materie de competențe, în medie, în țările OCDE, doar aproximativ patru din zece adulți participă la învățarea formală sau non-formală din motive legate de locul de muncă. Acest lucru afectează capacitatea lucrătorilor de a se perfecționa și de a se recalifica, limitându-le oportunitățile de realocare din sectoare și ocupații și capacitatea lor de a consolida competențele de care vor avea nevoie pentru a lucra alături de noile tehnologii pentru a valorifica la maximum potențialele câștiguri de productivitate.
În
plus, evoluțiile în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii generative vor impune persoanelor să dezvolte competențe pentru a lucra alături de sistemele de IA și nu doar de tehnologiile existente. Acest lucru va reprezenta o a doua provocare pentru sistemele de educație și formare. Deși, în medie, în cele 14 țări OCDE analizate, mai puțin de 1 % din posturile vacante online au necesitat competențe legate de IA, vor apărea schimbări semnificative în ceea ce privește cererea de competențe din cauza adoptării IA la nivelul întregii economii.

Persoanele care provin din medii defavorizate din punct de vedere socioeconomic sunt, de asemenea, mai puțin susceptibile să dobândească competențe într-o serie de competențe în timpul educației formale, inclusiv pentru a dezvolta atitudini și dispoziții care pot sprijini dubla tranziție digitală și verde și le pot reduce vulnerabilitatea la schimbările de mediu și tehnologice. Sunt necesare măsuri de politică pentru a identifica vulnerabilitatea din cauza lipsei de competențe în vederea îmbunătățirii atât a egalității de șanse, cât și a bunăstării generale.