Cel mai recent raport al OCDE privind piața forței de muncă, Perspective privind ocuparea forței de muncă 2021, subliniază că redresarea lentă a locurilor de muncă implică un risc ridicat de șomaj de lungă durată și modul în care guvernele au reacționat prin valorificarea competențelor necesare pentru a menține situația în viață.

Datele colectate arată că, în special, decalajul în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a crescut dramatic în 2020, aproape 3 milioane de tineri din țările OCDE fiind NEET în comparație cu 2019. Adulții nu se află într-o poziție mai bună: în comparație cu 2019, 14 milioane de persoane sunt în prezent inactive în țările OCDE: aceasta înseamnă persoane care nu lucrează sau nu caută un loc de muncă. Perioada medie de șomaj a crescut, de asemenea, între 6 și 12 luni.

Un mesaj pozitiv în această situație dramatică de pandemie este răspunsul guvernelor naționale la criză, o conștientizare sporită a faptului că acest moment istoric reprezintă o oportunitate unică „de a restabili piețe ale forței de muncă mai reziliente și de a aborda provocările structurale pe termen lung exacerbate de criza provocată de pandemia de COVID-19”.
Răspunsul actual, care este foarte diferit de cel observat în crizele anterioare de-a lungul istoriei, nu a redus resursele: dimpotrivă, guvernele statelor membre au alocat fonduri de redresare fără precedent, care au fost pregătite pentru perioadele 5-10 de lucrări de reconstrucție. Un exemplu important este Mecanismul de redresare și reziliență al UE: 723.8 miliarde EUR (la prețurile din 2020) sub formă de împrumuturi (385.8 miliarde EUR) și granturi (338 miliarde EUR) disponibile pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de statele membre europene.
Un sondaj al OCDE arată că, în 2021, 53 % din țări au sporit sprijinul acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, iar 52 % au sporit sprijinul pentru corelarea competențelor cu nevoile de talente. Perfecționarea și recalificarea forței de muncă sunt identificate în mod clar în sondajul OCDE ca fiind un instrument care să contribuie la redresarea mai rapidă a persoanelor expuse unui risc mai ridicat de șomaj cronic.

Cele mai bune practici din țările europene

În ceea ce privește cele mai bune practici, în unele țări SPOFM pun în aplicare exemple concrete ale acestei abordări. De exemplu, în Irlanda, Ministerul Ocupării Forței de Muncă și Protecției Sociale a creat o legătură între lucrătorii disponibilizați de la recenta închidere și locurile de muncă din domeniul sănătății, al comerțului cu amănuntul, al științelor vieții, al infrastructurii și al tehnologiei informației, al asistenței pentru clienți și al altor sectoare care se confruntă cu nevoi de personal pe termen scurt. Serviciul publiclituaniande ocupare a forței de muncă (SPOFM) a colaborat, de asemenea, cu un mare furnizor de cursuri online deschise (MOOC) pentru a oferi cursuri gratuite adulților șomeri în vara și toamna anului 2020. Mii de adulți șomeri care au participat la activități de învățare online au fost deja implicați în această inițiativă. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă din Bruxelles au dezvoltat, de asemenea, o campanie activă pe site-urile lor, utilizând buletinul lor informativ pentru a promova ofertele de formare (în special competențele digitale de bază și învățarea limbilor străine) și pentru a-i motiva pe adulți să le utilizeze. Guvernulitaliana creat, de asemenea, un site internet care reunește diverse cursuri de scurtă durată care pot ajuta managerii și angajații să își dezvolte aptitudinile și competențele pentru o muncă de la distanță mai eficientă.
Mai multe guverne au colaborat, de asemenea, cu instituțiile de învățământ pentru a înregistra progrese rapide în ceea ce privește furnizarea de învățare online în timpul pandemiei. De exemplu,Franța a lansat cursuri EFP online gratuite timp de trei luni, inclusiv programe de învățământ de bază ale școlilor profesionale și cursuri de formare profesională de bază pentru calificări profesionale, în timp ce în Țările de Jos, educația și formarea profesională personală în grupuri mici a fost organizată pentru elevi care nu dispuneau de resurse digitale suficiente.
Investițiile în perfecționarea și recalificarea șomerilor și a lucrătorilor concediați au fost recunoscute ca fiind măsuri esențiale de sprijinire a tranziției de la un loc de muncă la altul în procesul de redresare și de răspuns la schimbările cererii de competențe generate de automatizare, digitalizare și schimbările structurale. Mai mult ca niciodată, criza actuală a evidențiat importanța dezvoltării competențelor necesare pentru a accesa diverse instrumente digitale, inclusiv căutarea unui loc de muncă și formarea online.

Criza actuală a evidențiat necesitatea de a consolida competențele digitale.

Criza a evidențiat faptul că dezvoltarea continuă a învățării online va fi esențială: ca urmare a politicilor de distanțare socială, tendințele de digitalizare au crescut brusc, iar țările trebuie să investească în formarea și competențele digitale.
Aceasta înseamnă competențe digitale de bază, dar și competențe digitale avansate: unele țări cu soluții de învățare online existente au reușit să formeze rapid personalul la toate nivelurile, iar în ultimele luni au fost dezvoltate cursuri online deschise și masive (MOOC) pentru toate sectoarele din întreaga lume.
Formarea de bază în domeniul alfabetizării digitale poate permite persoanelor slab calificate aflate în căutarea unui loc de muncă să dobândească competențele digitale necesare în prezent în aproape toate ocupațiile și care sunt esențiale pentru căutarea unui loc de muncă în sine. Multe țări au pus în aplicare programe care vizează adulții cu un nivel foarte scăzut de alfabetizare în domeniul TIC.
Printre cele mai bune practici raportate în sondajul OCDE, Portugalia este menționată ca un set cuprinzător de programe de educație digitală pentru a-și dota forța de muncă cu competențele necesare pentru a reuși în era digitală, Activar.PT. Să colaboreze cu părțile interesate din sectorul privat pentru a identifica rapid lacunele în materie de competențe și pentru a dezvolta programe de formare acreditate pentru tinerii adulți șomeri și pentru grupurile vulnerabile într-o gamă largă de oportunități de formare. În același timp, a introdus o garanție digitală pentru a se asigura că, până în 2023, toți șomerii dispun de o ofertă de formare digitală adecvată nivelului lor de calificare și profilului lor de calificare.

În concluzie, actuala situație de criză indică o direcție puternică și bine direcționată din partea guvernelor în ceea ce privește dotarea populației cu competențele digitale necesare, astfel cum se confirmă în raportul OCDE: „Este probabil ca neabordarea inegalităților și a excluziunii să ducă în prezent la adâncirea disparităților sociale și să aibă un impact negativ asupra productivității și a redresării economice”.