Pierderealocurilor de muncă și pandemia de COVID-19: munca la distanță, automatizarea și sarcinile la locul de muncă sunt importante? Este un raport al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, care urmărește să ofere o imagine asupra viitorului muncii și asupra modului în care tendințele și datele s-au schimbat ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19 asupra Uniunii Europene și a lumii.

Analiza din raport se bazează pe cele mai recente statistici combinate cu datele Cedefop de previzionare a competențelor, axându-se pe diferitele efecte pe care pandemia de COVID-19 le-a avut asupra ocupațiilor, rolurilor, sectoarelor și industriilor. Un aspect important este reziliența: raportul constată că potențialul telemuncii oferit de profesie și riscul de automatizare pentru un anumit rol sunt mai mari, cu atât este mai probabil să se piardă locul de muncă. Și mai important este nevoia de competențe digitale de bază pentru toți și de competențe mai avansate necesare pentru a lucra în sectorul TIC: analiza arată că previziunile privind pierderea locurilor de muncă sunt semnificativ mai scăzute pentru țările și profesiile în care sunt necesare competențe TIC.

În cele din urmă, raportul oferă recomandări care nu se bazează numai pe observațiile și rezultatele obținute în cursul activității legate de raport, ci iau în considerare și reformele și investițiile statelor membre ale UE începând din 2022 în cadrul NextGenerationEU și al Mecanismului de redresare și reziliență.