O problemă centrală în planificarea politicii în materie de competențe pentru orice tehnologie emergentă este că (a) există puține informații despre tipul de locuri de muncă pentru care sunt solicitate competențele, (b) locurile de muncă legate de tehnologie nu au fost legate de cadrul profesional formal care este utilizat în scopuri de prognoză și (c) distribuția ocupațională a domeniului competențelor este probabil să devină rapid depășită pe măsură ce tehnologia emergentă este adoptată într-o gamă tot mai largă de sectoare și operațiuni comerciale.

Ca răspuns la aceste provocări, prezentul raport prezintă un cadru metodologic unic care estimează cererea actuală de competențe blockchain prin utilizarea tehnologiilor de casare a datelor. Raportul identifică locurile de muncă legate de tehnologia blockchain în cadrul clasificării ocupaționale și elaborează previziuni atât pentru totalul profesioniștilor din domeniul tehnologiei blockchain, cât și pentru noii absolvenți calificați în domeniul tehnologiei blockchain pentru perioada 2020-2026. Studiul utilizează, de asemenea, date furnizate de Eurostat și un sondaj realizat de partenerii Chaise pentru a estima oferta de absolvenți specifici TIC și blockchain pentru fiecare țară pentru perioada respectivă.

Previziunile rezultate vor permite UE și statelor membre să evalueze măsura în care este probabil să apară pe termen scurt dezechilibre pe piața forței de muncă care ar putea împiedica dezvoltarea sectorului blockchain.

Modelul de previzionare a competențelor utilizat pentru crearea raportului este disponibil aici