Această sinteză politică prezintă primele constatări ale celui de-al doilea sondaj european privind competențele și locurile de muncă realizat de Cedefop (ESJS).

ESJS2 a analizat eșantioane reprezentative de lucrători adulți din UE + în ceea ce privește cerințele în materie de competențe profesionale, digitalizarea la locul de muncă, necorelarea competențelor și învățarea la locul de muncă.

Acesta oferă dovezi actualizate cu privire la modul în care digitalizarea s-a accelerat pe piețele forței de muncă din UE în timpul pandemiei de coronavirus. Această notă identifică grupurile de lucrători afectate de automatizarea sarcinilor și de lacunele în materie de competențe digitale care au nevoie de perfecționare sau recalificare specifică și pledează pentru o abordare centrată pe factorul uman și care capacitează adoptarea tehnologiei digitale.