Prezentul document conține primele constatări ale celei de a doua anchete europene privind competențele și locurile de muncă (ESJS) realizată de Cedefop.

Sondajul ESJS2 a acoperit eșantioane reprezentative de lucrători adulți din UE + în ceea ce privește cerințele de calificare profesională, digitalizarea la locul de muncă, necorelarea competențelor și învățarea la locul de muncă.

Acesta oferă dovezi actualizate cu privire la modul în care digitalizarea s-a accelerat pe piețele forței de muncă din UE în timpul pandemiei de coronavirus. Prezentul document identifică grupurile de lucrători afectați de automatizarea sarcinilor și de lacunele în materie de competențe digitale care au nevoie de perfecționare sau recalificare specifică și pledează pentru o abordare centrată pe factorul uman, care să consolideze abordarea privind adoptarea tehnologiilor digitale.