Scurtă publicare a acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Peste 25 de ani de sprijin european pentru activitățile de cercetare evidențiază activitățile Marie Skłodowska-Curie și explică de ce au fost create acțiunile și cine poate beneficia de pe urma acestora și impactul lor asupra comunității științifice mai largi. AcțiunileMarie Skłodowska-Curiepromovează excelența în întreaga Europă în toate domeniile de cercetare și oferă cercetătorilor posibilitatea de a lucra liber în orice domeniu sau de a-și combina disciplinele.

AcțiunileMarie Skłodowska-Curie (ACSM) au oferit granturi pentru formarea cercetătorilor cu activități excepționale în toate etapele carierei lor, promovând în același timp mișcările transnaționale, transsectoriale și interdisciplinare. Programul a fost numit după doi laureați ai Premiului Nobel pentru Pace, Marie Skłodowska-Curie, pentru a onora și a disemina valorile pe care le-a apărat. Până în prezent, peste 145000 de cercetători au beneficiat de aceste programe, inclusiv 12 de laureați ai Premiului Nobel și laureați ai Oscar.

Pe baza succesului programului din ultimii 20 ani, acțiunile Marie Skłodowska-Curie vor continua să finanțeze următoarea generație de cercetători debutanți excelenți în cadrul programului Orizont Europa, noul program european de cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. Bugetul pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie din cadrul programului Orizont Europa este de 6.6 miliarde EUR.