Prezentul raport prezintă o sinteză a rapoartelor statistice la nivel de țară care prezintă și analizează date referitoare la participarea adulților, la furnizori și la finanțare în statele membre ale Europei. Scopul prezentului raport este de a prezenta o imagine de ansamblu și un rezumat al celor 28 de rapoarte de țară, pentru a evidenția imaginea de ansamblu a statelor membre ale UE în ceea ce privește participarea la învățarea în rândul adulților și finanțarea, în special, dar și furnizorii de servicii de învățare în rândul adulților. Rapoartele la nivel de țară, elaborate cu contribuția unor experți naționali independenți în domeniul învățării în rândul adulților, sunt disponibile separat.

Raportul
de sinteză este împărțit în trei secțiuni principale: participarea la învățarea în rândul adulților, furnizorii de servicii de învățare în rândul adulților și finanțarea învățării în rândul adulților și urmărește să ofere o sinteză generală a imaginii în întreaga UE, pe baza revizuirii rapoartelor statistice la nivel de țară.