Am este o tehnologie disruptivă care necesită un set multidimensional de competențe. În ceea ce privește tehnologia digitală, sunt necesare competențe specifice în acest domeniu. Prezentul raport oferă baza pentru identificarea lacunelor în materie de competențe și a cerințelor din sectorul fabricației aditive pentru scenarii reale și pe termen scurt și abordează prioritățile pentru dezvoltarea competențelor de fabricație aditivă, utilizând o combinație de metode de colectare a datelor de la organizațiile industriale și de la experți din organizațiile de cercetare și tehnologie active în diferite sectoare industriale.