Prezentul raport prezintă stadiul actual al pieței digitale a TIC din Italia în 2021 și anticipează tendințele de inovare din acest sector, definind provocările și obstacolele în calea redresării economice a țării, care depinde în mare măsură de nivelul de digitalizare atins de întreprinderi.

În timp ce în 2021 s-a înregistrat o creștere maximă a achizițiilor de servicii digitale care vizează menținerea condițiilor de muncă de la distanță, în 2022 se va înregistra o creștere a strategiilor de marketing digital și a serviciilor de piață, pentru ca întreprinderile să ajungă la un grup internațional de clienți și să creeze valoare adăugată pentru produs.

În consecință, forța de muncă italiană are nevoie urgentă de competențe digitale, ceea ce face din aceasta principala provocare pentru țară. Raportul prezintă, de asemenea, principalele schimbări în dinamica muncii și viitoarele modele de lucru care vor deveni predominante pe termen scurt (automatizare, relații digitale cu clienții, securitate cibernetică, IA etc.)

Raportul este disponibil cu caractere cursive.