Perturbarea pierderilor de locuri de muncă din cauza pandemiei și automatizarea accelerată au un impact asupra lucrătorilor și studenților din întreaga lume. În acest moment critic, liderii guvernelor, ai mediului de afaceri și ai învățământului superior au o oportunitate unică de a transforma forța de muncă actuală și viitoare pentru o creștere economică rezilientă prin dobândirea unei înțelegeri a competențelor care stimulează ocuparea durabilă a forței de muncă.

În Raportul privind competențele globale, Coursera analizează învățămintele desprinse din întregul ecosistem al cursanților (peste 100 milioane de utilizatori!) pentru a identifica noi căi către oportunități pentru lucrătorii disponibilizați, proaspeții absolvenți și cursanții care doresc să avanseze în carieră. Prezinttendințele regionale și naționale în materie de competențe, prezint schimbările de la an la an și fac schimb de date cu privire la modul în care competențele la cerere se raportează la carierele aflate în creștere rapidă.