Raportul de analiză prospectivă strategică 2021 al Comisiei Europene prezintă o abordare multidisciplinară, orientată spre viitor, care reunește diferite perspective privind capacitatea și libertatea Europei de a acționa în următorii ani. Raportul se bazează pe un proces de analiză prospectivă transsectorială condus de experți, și anume pe un proces orientat spre viitor.

Prin urmare, Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021 evaluează tendințele globale și urmărește să abordeze posibilele incertitudini și decizii care vor modela viitorul Europei. Raportul se bazează peRaportul de analiză prospectivă strategică din 2020 al Comisiei, care a introdus pentru prima dată reziliența ca nouă prioritate în procesul de elaborare a politicilor UE. Acesta analizează patru tendințe globale și potențialul acestora de a influența viitorul continentului.