Consultarea #DigitalDecade4YOUth a colectat contribuții din partea a peste 750 de copii și tineri și a adresat întrebarea „Cum să facem deceniul digital al Europei adecvat pentru copii și tineri”? Consultarea a fost lansată în urma anunțului Comisiei Europene din martie 2021 privind deceniul digital al UE, o viziune orientată spre viitor pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. În numele Comisiei Europene, copiii, tinerii, părinții, îngrijitorii și educatorii din întreaga Uniune Europeană (și din afara acesteia) au fost consultați în contextul inițiativei „Un internet mai bun pentru copii” în perioada mai-octombrie 2021. Subiectele abordate de acest sondaj au fost, de asemenea, discutate în cadrulForumului pentru un internet mai sigur (SIF), care a avut loc online miercuri, 6, și joi, 7 octombrie 2021. Constatările și informațiile participanților sunt rezumate în raportul intitulat „Cum să facem deceniul digital al Europei adecvat pentru copii și tineri”, care formulează, de asemenea, recomandări adresate factorilor de decizie cu privire la nevoile și provocările din următorii zece ani. Raportul este împărțit în trei secțiuni și include preambulul Comisiei Europene. Acesta prezintă opiniile copiilor și tinerilor cu privire la dificultățile mediului digital, opiniile acestora cu privire la riscurile și siguranța online și sfaturi și recomandări privind măsurile de politică pentru promovarea unor spații online sigure, etice și favorabile incluziunii.