Coursera a publicatraportul său intitulat „Competențele profesionale din 2023”, care explorează competențele digitale și umane cu cea mai rapidă creștere la începutul anului 2023. Prezentul raport se bazează în mod specific pe date provenite de la cele 4 milioane de întreprinderi care studiază în cadrul a 3,000 de întreprinderi, 3,600 de instituții de învățământ superior și guverne din peste 100 de țări. Prin identificarea competențelor profesionale la cerere, instituțiile își pot dota mai bine angajații, cetățenii și studenții cu cunoștințele necesare pentru a intra pe o piață competitivă a forței de muncă și pentru a avansa în carieră. În plus, raportul oferă instituțiilor informații pentru a elabora strategii de învățare bazate pe competențe care să răspundă nevoilor actuale ale forței de muncă mondiale.

Printre tendințele globale în materie de competențe profesionale din raport se numără: