Ultimii trei ani au fost modelați de o combinație dificilă de volatilitate sanitară, economică și geopolitică, combinată cu presiuni sociale și de mediu tot mai mari. Aceste transformări accelerate au reconfigurat și continuă să reconfigureze piețele muncii din lume și să modeleze cererea de locuri de muncă și de competențe de mâine, determinând traiectorii economice divergente în interiorul țărilor și între țări, atât în economiile în curs de dezvoltare, cât și în cele dezvoltate.
Cea
de a patra revoluție industrială, așteptările în schimbare ale lucrătorilor și consumatorilor, precum și nevoia urgentă de a realiza o tranziție verde și energetică reconfigurează, de asemenea, componența sectorială a forței de muncă și stimulează cererea de noi ocupații și competențe. Lanțurile de aprovizionare globale trebuie, de asemenea, să se adapteze rapid la provocările reprezentate de volatilitatea geopolitică în creștere, de incertitudinea economică, de creșterea inflației și de creșterea prețurilor la produsele de bază.

La fel ca edițiile anterioare, Raportul din 2023 privind viitorul locurilor de muncă oferă informații cu privire la aceste transformări și la modul în care întreprinderile se așteaptă să facă față acestor schimbări de pe piața forței de muncă din 2023 până în 2027, valorificând un sondaj transsectorial și global unic.

Prezentul raport este structurat după cum urmează:

În plus, Raportul din 2023 privind viitorul locurilor de muncă prezintă un set cuprinzător de profiluri economice, industriale și – pentru prima dată – de profiluri de calificare. Pentru fiecare dintre aceste profiluri sunt puse la dispoziție ghiduri de utilizator, pentru a sprijini utilizarea lor ca instrumente practice și de sine stătătoare. În cele din urmă, anexele la raport oferă o imagine de ansamblu a metodologiei de anchetă din raport și defalcări sectoriale detaliate ale perspectivelor pe cinci ani privind macrotendințele, adoptarea tehnologiilor și competențele.