Această digitalizare omniprezentă reprezintă o schimbare semnificativă în relația dintre societate și informatică; oamenii sunt obligați să utilizeze calculatoarele și internetul pentru a-și îndeplini sarcinile de bază. Propunem ca această eră a informaticii obligatorii să necesite noi modalități de măsurare și teoretică a competențelor digitale, care rămân o dimensiune esențială a decalajului digital. Acest articol va revizui teoriile și măsurarea competențelor digitale, care reprezintă trei contribuții pentru a înțelege modul în care acestea îndeplinesc competențele digitale, modul în care acestea sunt dobândite și concepute.

© Universitatea din Oxford