În ultimii ani, gândirea computațională (Computational Thinking – CT) s-a dovedit a fi o competență fundamentală pentru toți, nu doar pentru cercetătorii din domeniul informaticii. În pofida gradului tot mai mare de adoptare, apar o serie de probleme și provocări pentru integrarea eficace a competențelor de combatere a terorismului în învățământul obligatoriu. Prezentul raport actualizează și extinde constatările studiului CompuThink din 2016, oferind o imagine de ansamblu actualizată în 22 de state membre ale UE și în opt țări din afara UE.  Acesta oferă, de asemenea, un rezumat cuprinzător al dovezilor, inclusiv unsprezece recomandări de politică și practică.

Studiul s-a concentrat asupra unor întrebări-cheie privind integrarea competențelor CT în învățământul obligatoriu:

• Care este situația actuală în ceea ce privește integrarea CT în mediile de învățământ obligatoriu din UE?

• Care sunt principalele caracteristici ale CT și relația sa cu informatica, informatica și informatică?

• Cum sunt dezvoltate și evaluate competențele CT în învățământul obligatoriu din UE?

• Cum poate fi îmbunătățită educația informatică în UE?

Studiul a colectat o gamă largă de dovezi dintr-o analiză sistematică a literaturii de specialitate, un sondaj la care au participat reprezentanți ai ministerelor educației, două evenimente de consultare online și studii de caz aprofundate în nouă țări europene, care au implicat interviuri semistructurate (cu experți, factori de decizie politică, directori de școli, profesori) și grupuri tematice (cu elevi).

Prezenta publicație este un raport elaborat de Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul pentru știință și cunoaștere al Comisiei Europene.