Piețele forței de muncă din întreaga lume se schimbă din cauza îmbătrânirii populației, a digitalizării și automatizării tot mai rapide, a evoluției dinamicii lanțului de aprovizionare și a tranziției verzi. Aceste megatendințe globale actuale transformă tipul de locuri de muncă disponibile și competențele necesare pentru a le îndeplini.

În acest context de evoluție rapidă a piețelor forței de muncă, sistemele de învățare în rândul adulților sunt din ce în ce mai importante. Măsura în care persoanele fizice, întreprinderile și economiile locale pot profita de beneficiile schimbărilor digitale în curs și pot reduce la minimum impactul negativ asupra lucrătorilor va depinde în mare măsură de disponibilitatea sistemelor locale de învățare pentru adulți.

Pentru a sprijini autoritățile locale în eforturile lor de a asigura sisteme de învățare în rândul adulților adaptate exigențelor viitorului, acest manual de politici prezintă o serie de opțiuni de politică și acțiuni concrete care pot inspira și orienta activitatea la nivel local. Acesta este conceput atât pentru factorii de decizie politică, cât și pentru practicienii de la nivel local și regional, dar și pentru factorii de decizie de la nivel național, pentru a le sprijini eforturile de sprijinire a diversității nevoilor locale.