Scopul prezentului raport este de a prezenta o imagine de ansamblu de ultimă generație a impactului și a oportunităților digitalizării pe piața muncii și, în special, a modului în care dialogul social și negocierile colective abordează unele tendințe cauzate de acest fenomen (de exemplu, telemunca și dezvoltarea competențelor digitale).

Raportul include, de asemenea, o analiză aprofundată a cazului Italiei, cu accent pe IMM-urile din sectorul metalurgic (care include atât întreprinderile producătoare, cât și întreprinderile digitale). Cercetarea necesară pentru realizarea acestui obiectiv a fost realizată prin metode mixte, și anume cercetare documentară, interviuri semistructurate, consultări ale experților. Următoarele puncte oferă o scurtă prezentare generală a principalelor constatări ale cercetării efectuate.

În ceea ce privește diferențele dintre IMM-uri și întreprinderile mai mari în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale și competențele digitale ale lucrătorilor, pot fi identificate diferite motive: