Prezenta parte 1 prezintă rezultatele anchetei anuale privind securitatea cibernetică la nivel mondial ISACA ®, efectuată în al patrulea trimestru al anului 2020, și se axează pe tendințele actuale în ceea ce privește dezvoltarea forței de muncă, personalul și bugetele pentru securitatea cibernetică.