Europa are o nevoie acută de competențe digitale, dar imaginea de ansamblu diferă de la un stat membru la altul și de la un grup demografic la altul. Raportul din 2022 al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene intitulat „Sprijinirea politicilor care abordează decalajul în materie de competențe digitale” este stabilit în acest context.

Raportul analizează cele mai recente date relevante din surse oficiale privind competențele și locurile de muncă digitale, cum ar fi Eurostat, OCDE și Cedefop, și analizează cum arată decalajul în materie de competențe digitale în contextul pieței forței de muncă. În acest sens, scopul său este de a elimina diferențele dintre seturile de date (bazate pe abordări metodologice diferite) și formulează recomandări pentru grupurile societale care au cea mai mare nevoie de perfecționare și recalificare, care ar trebui să fie prioritizate de factorii de decizie politică. Raportul încearcă să răspundă la următoarele întrebări:

  1. Ce tipuri de lacune în materie de competențe digitale putem observa în UE?
  2. Care sunt grupurile sociodemografice care au cea mai mare nevoie de politici concrete pentru a dobândi competențe digitale?

Prin intermediul acestor întrebări, cercetarea urmărește să sprijine, de asemenea, mai multe dintre cele mai recente obiective ale deceniului digital privind competențele digitale, menționate și în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și în acțiunile Agendei pentru competențe în Europa, inclusiv: Acțiunea 2: Consolidarea informațiilor privind competențele; Acțiunea 3: Sprijinul UE pentru acțiuni naționale strategice vizând perfecționarea; și acțiunea 6: Sprijinirea de către Comisie a competențelor digitale pentru toți; și Planul de acțiune pentru educația digitală, prioritatea 2, Consolidarea aptitudinilor și competențelor digitale pentru transformarea digitală.

Citiți raportul complet al JRC pe site-ul Comisiei Europene.