Noile tehnologii și inovarea digitală remodelează treptat multe sectoare. În special, tehnologia blockchain s-a răspândit în diferite sectoare și roluri funcționale în ultimii ani, cu un impact semnificativ asupra pieței actuale a forței de muncă.

Principala misiune a Chaise, în calitate de alianță a competențelor sectoriale, este de a aborda lacunele în materie de competențe din tehnologia blockchain și de a dezvolta o abordare strategică a dezvoltării competențelor blockchain în Europa. Proiectul se angajează, de asemenea, să ofere soluții de formare adaptate exigențelor viitorului pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare în materie de competențe ale lucrătorilor europeni din domeniul tehnologiei blockchain.

Principalul obiectiv al prezentului raport este de a propune o strategie în materie de competențe pentru a răspunde nevoilor secolului 21. Acesta analizează ce trebuie predat (ce competențe), cine (identificarea părților interesate) și cum (strategii și planuri de acțiune).