În 2018, Germania a început să planifice modul în care poate fi exploatat pe deplin potențialul IA, cu o strategie foarte atent concepută pentru a stimula creșterea și competitivitatea, asigurând în același timp dezvoltarea responsabilă și fiabilă a IA. Acest lucru a fost descris în Strategia națională privind inteligența artificială, care este un proiect la scară largă care implică trei ministere: Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale, Ministerul Federal al Educației și Cercetării și Ministerul Federal al Economiei și Energiei. Cele trei instituții au instituit un proces de consultare cu un set diferit de părți interesate și au actualizat strategia națională în domeniul IA în decembrie 2020, care se axează pe trei obiective principale pentru a rămâne relevante și a ține pasul cu dezvoltarea IA:

Începând din 2021, au fost alocate 5 miliarde EUR pentru punerea în aplicare a strategiei privind IA, inclusiv 2 miliarde EUR pentru stimularea economică și pachetul privind „tehnologiile viitorului” care răspunde pandemiei. Amploarea resurselor alocate subliniază importanța pe care Germania o acordă IA, dar unul dintre aspectele foarte interesante și inovatoare este o abordare centrată pe om, al cărei scop explicit este de a construi încrederea necesară în rândul cetățenilor și de a-i dota cu formare și competențe pentru a comunica cu încredere și confort cu IA într-un context profesional și în societatea civilă. Aceasta face parte dintr-o programare mai amplă a competențelor digitale, a cărei componentă principală este alfabetizarea în domeniul IA.

Implementarea și co-crearea aplicațiilor IA la locul de muncă

Strategia pune un accent puternic pe stimularea tehnologiilor digitale la locul de muncă, după ce un studiu realizat de Ministerul Federal al Economiei și Energiei și de Centrul de Cercetare Economică Europeană Leibniz a arătat că doar 5,8 % dintre întreprinderi au utilizat tehnologii IA în 2019. Studiul atribuie acest lucru unei lipse de expertiză în domeniul IA în cadrul IMM-urilor și au fost lansate o serie de proiecte:

Inteligența artificială, diversitatea și aplicațiile societății civile

Strategia privind inteligența artificială implică mai multe aspecte și sectoare ale societății:  proiectul Kidd (IU în serviciul diversității) se bazează pe ipoteza că algoritmii pot, de fapt, să discrimineze. Sistemele digitale ar trebui să țină seama de diferitele perspective într-un stadiu incipient al procesului de proiectare și să implice persoane din medii diferite. Întreprinderile participante testează colegiuitorii pentru a institui un sistem digital care să implice un grup divers de personal și experți. Obiectivul final este de a crea un „proces Kidd” standardizat, care să evite discriminarea și să permită o aplicare echitabilă, transparentă și inteligibilă a sistemelor digitale în întreprinderile centrate pe oameni.
Inteligența artificială ca forță a binelui comun: o inițiativă de sprijinire a societății civile în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor IA pentru a valorifica potențialul IA este denumită Platforma pentru inovare cetățenească (CIP). În acest caz, părțile interesate din medii diferite își pot prezenta împreună propunerile de dezvoltare a unei aplicații IA colaborative bazate pe interesul comun, prin intermediul unei platforme online. Participanții pot proveni de la diferiți actori, cum ar fi organizații sociale, municipalități, întreprinderi nou-înființate, ONG-uri, dar și cetățeni individuali. Până în prezent, în procesul de finanțare s-a acordat prea puțină atenție acestor părți interesate. Prin includerea sa, Programul pentru competitivitate și inovare lărgește rezerva de beneficiari și asigură o abordare inovatoare a dezvoltării unei IA centrate pe factorul uman. Unul dintre rezultatele pozitive ale acestei inițiative este că implicarea societății civile poate promova acceptarea pe scară largă și încrederea în tehnologie în rândul populației.

Care sunt următoarele etape ale strategiei germane în domeniul IA? Acesta va urmări acum instituționalizarea proceselor de evaluare și identificarea celor mai bune practici.