În mai 2021, guvernul a aprobat o strategie și un plan de acțiune pentru îmbunătățirea poziției Slovaciei în indicele DESI până în 2025. Strategia elaborată de Ministerul Investițiilor, Dezvoltării Regionale și Informatizării (MIRRI) al Republicii Slovace, ținând seama de tendința persistentă de stagnare în evaluarea SK în DESI, în care SK a oscilat mult timp în jurul locului 20. SK înregistrează progrese în fiecare an, dar progresele nu sunt suficient de rapide în raport cu alte state membre ale UE și nu sunt suficiente pentru a recupera decalajul față de țările UE mai avansate din punct de vedere digital care progresează și cresc mult mai rapid.

Principalul obiectiv al strategiei este de a muta Slovacia de la ultima treime din clasamentul DESI la centrul său pe o perioadă de cinci ani, atingând cel puțin media UE. În special, strategia conține cinci obiective strategice bazate pe domenii DESI individuale. Obiectivele se referă la următoarele domenii:

Strategia și planul de acțiune pentru îmbunătățirea poziției Slovaciei în cadrul DESI până în 2025 includ măsuri concrete existente și planificate sau propun altele noi. Am pregătit traducerea acestui document în limba engleză pentru a comunica aceste obiective strategice ale Slovaciei în străinătate.